Thể LoạI Dây rốn

Tại sao bạn nên tiết kiệm tế bào gốc từ dây rốn của trẻ
Dây rốn

Tại sao bạn nên tiết kiệm tế bào gốc từ dây rốn của trẻ

Tại sao phải giữ tế bào gốc máu dây rốn? Những thuận lợi cho tương lai là gì? Đây là những câu hỏi mà rất nhiều chị em phụ nữ tự đặt ra khi sắp sinh em bé. Hãy để tôi nói với mẹ một điều, người mẹ tương lai thân yêu, tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi tương tự với đứa con đầu lòng và với đứa con thứ hai của tôi.

ĐọC Thêm

Dây rốn

Tại sao bạn nên tiết kiệm tế bào gốc từ dây rốn của trẻ

Tại sao phải giữ tế bào gốc máu dây rốn? Những thuận lợi cho tương lai là gì? Đây là những câu hỏi mà rất nhiều chị em phụ nữ tự đặt ra khi sắp sinh em bé. Hãy để tôi nói với mẹ một điều, người mẹ tương lai thân yêu, tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi tương tự với đứa con đầu lòng và với đứa con thứ hai của tôi.
ĐọC Thêm