Thể LoạI Đồ chơi

Hãy để con bạn tự chọn đồ chơi của mình, bất kể là con trai hay con gái
Đồ chơi

Hãy để con bạn tự chọn đồ chơi của mình, bất kể là con trai hay con gái

Mỗi ngày con bạn có hàng trăm cơ hội để chơi và chọn đồ chơi mà bé muốn đi chơi cùng. Những món đồ chơi đó là những thứ mà anh ta dễ nhận biết nhất, những thứ thu hút sự chú ý của anh ta nhất hoặc những thứ mà xã hội có xu hướng tiêu thụ chúng. Là cha mẹ cố gắng kiểm soát mọi thứ vì lợi ích của con, đôi khi chúng ta bị cám dỗ để tự mình lựa chọn, kể cả những món đồ chơi mà con phải chơi cùng.

ĐọC Thêm

Đồ chơi

Hãy để con bạn tự chọn đồ chơi của mình, bất kể là con trai hay con gái

Mỗi ngày con bạn có hàng trăm cơ hội để chơi và chọn đồ chơi mà bé muốn đi chơi cùng. Những món đồ chơi đó là những thứ mà anh ta dễ nhận biết nhất, những thứ thu hút sự chú ý của anh ta nhất hoặc những thứ mà xã hội có xu hướng tiêu thụ chúng. Là cha mẹ cố gắng kiểm soát mọi thứ vì lợi ích của con, đôi khi chúng ta bị cám dỗ để tự mình lựa chọn, kể cả những món đồ chơi mà con phải chơi cùng.
ĐọC Thêm