Thể LoạI Âm nhạc

Mozart và những đứa trẻ
Âm nhạc

Mozart và những đứa trẻ

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng âm nhạc của Mozart giúp thư giãn và kích thích trẻ em, ngay từ khi còn nhỏ, hơn bất kỳ bài hát nào khác. Tác giả của cuốn sách & 39; Hiệu ứng Mozart cho trẻ em & 39;, Don Cambell, giải thích rằng âm nhạc của Mozart rất thuần khiết, đơn giản và đồng thời, bí ẩn và dễ tiếp cận.

ĐọC Thêm

Âm nhạc

Mozart và những đứa trẻ

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng âm nhạc của Mozart giúp thư giãn và kích thích trẻ em, ngay từ khi còn nhỏ, hơn bất kỳ bài hát nào khác. Tác giả của cuốn sách & 39; Hiệu ứng Mozart cho trẻ em & 39;, Don Cambell, giải thích rằng âm nhạc của Mozart rất thuần khiết, đơn giản và đồng thời, bí ẩn và dễ tiếp cận.
ĐọC Thêm