Thể LoạI Toán học

Khi siêu thị là lớp học toán tốt nhất cho trẻ em
Toán học

Khi siêu thị là lớp học toán tốt nhất cho trẻ em

& 34; Mẹ ơi, một kg rơm có nặng bằng một kg cam không? & 34 ;. Khi con gái lớn của tôi hỏi tôi câu hỏi này xuất hiện trong tập sách toán của nó, điều đầu tiên xuất hiện một cách tự nhiên với tôi là: & 34; Chắc chắn rồi! & 34 ;. Và khi anh ấy trả lời nó, anh ấy nghĩ cách tốt nhất để giải thích nó với anh ấy là gì.

ĐọC Thêm

Toán học

Khi siêu thị là lớp học toán tốt nhất cho trẻ em

& 34; Mẹ ơi, một kg rơm có nặng bằng một kg cam không? & 34 ;. Khi con gái lớn của tôi hỏi tôi câu hỏi này xuất hiện trong tập sách toán của nó, điều đầu tiên xuất hiện một cách tự nhiên với tôi là: & 34; Chắc chắn rồi! & 34 ;. Và khi anh ấy trả lời nó, anh ấy nghĩ cách tốt nhất để giải thích nó với anh ấy là gì.
ĐọC Thêm