Thể LoạI Ông bà

Lời khuyên để trở thành một người ông hoặc bà tốt
Ông bà

Lời khuyên để trở thành một người ông hoặc bà tốt

Ông bà là trụ cột cơ bản trong gia đình ngày nay. Việc phụ nữ hòa nhập vào thế giới công việc và hoàn cảnh kinh tế khiến ông bà dành nhiều thời gian hơn cho cháu và can thiệp vào việc học hành cũng như sự phát triển hàng ngày của chúng, nhưng điều rất quan trọng cần lưu ý là hình ảnh của người ông khác với hình ảnh của cha mẹ, và mặc dù sự xuất hiện của trẻ em làm dấy lên ảo tưởng của họ, họ không nên nhận những trách nhiệm không liên quan đến họ.

ĐọC Thêm

Ông bà

Cha mẹ nghiêm khắc nhất là ông bà đồng ý nhất

Cho đến khi làm mẹ và làm cha trong cuộc đời chúng ta, chúng ta không biết mình sẽ trở thành bậc cha mẹ nào. Đồng nghiệp, người vô tư, người bảo bọc, người dễ dãi ...? Và nếu chúng ta chưa biết những đặc điểm nào sẽ xác định chúng ta là cha mẹ, hãy tưởng tượng như ông bà! Ai biết là khoa học: một nghiên cứu khẳng định rằng những bậc cha mẹ nghiêm khắc nhất là những ông bà đồng ý nhất.
ĐọC Thêm
Ông bà

Lời khuyên để trở thành một người ông hoặc bà tốt

Ông bà là trụ cột cơ bản trong gia đình ngày nay. Việc phụ nữ hòa nhập vào thế giới công việc và hoàn cảnh kinh tế khiến ông bà dành nhiều thời gian hơn cho cháu và can thiệp vào việc học hành cũng như sự phát triển hàng ngày của chúng, nhưng điều rất quan trọng cần lưu ý là hình ảnh của người ông khác với hình ảnh của cha mẹ, và mặc dù sự xuất hiện của trẻ em làm dấy lên ảo tưởng của họ, họ không nên nhận những trách nhiệm không liên quan đến họ.
ĐọC Thêm