Thể LoạI Bạn bè

8 sự thật bạn phải nói với con mình để trở thành một người bạn tốt
Bạn bè

8 sự thật bạn phải nói với con mình để trở thành một người bạn tốt

Ngoài gia đình, đối với con cái chúng ta, thế giới bạn bè là điều cơ bản trong cuộc sống của chúng. Các mối quan hệ được rèn giũa trong thời kỳ ấu thơ có tầm quan trọng lớn đối với việc học tập và phát triển của trẻ. Ngoài ra, tình bạn là một phần của lòng tự trọng của trẻ, và do đó, điều quan trọng là phải nhận thức được chúng.

ĐọC Thêm

Bạn bè

Bạn có thể làm gì với tư cách là cha mẹ của một đứa trẻ cảm thấy khó kết bạn

Một trong những mối quan tâm chính của chúng tôi với tư cách là cha mẹ là con cái của chúng tôi quản lý để có mối quan hệ tích cực với bạn bè cùng trang lứa, hòa nhập và hoạt động đúng cách trong một nhóm và chúng khám phá ra ý nghĩa của việc có một người bạn. Nhưng, có một số trẻ gặp khó khăn trong việc kết bạn. Làm thế nào cha mẹ có thể giúp con học cách hòa nhập xã hội và xây dựng mối quan hệ giữa những người bình đẳng?
ĐọC Thêm
Bạn bè

8 sự thật bạn phải nói với con mình để trở thành một người bạn tốt

Ngoài gia đình, đối với con cái chúng ta, thế giới bạn bè là điều cơ bản trong cuộc sống của chúng. Các mối quan hệ được rèn giũa trong thời kỳ ấu thơ có tầm quan trọng lớn đối với việc học tập và phát triển của trẻ. Ngoài ra, tình bạn là một phần của lòng tự trọng của trẻ, và do đó, điều quan trọng là phải nhận thức được chúng.
ĐọC Thêm