Thể LoạI Môi trường


Môi trường

Trẻ em phải chăm sóc môi trường

Ngay từ khi còn nhỏ, nên khuyến khích trẻ đi dạo qua thiên nhiên để trẻ làm quen với cỏ cây, chim muông, cây cối, hoa lá, côn trùng, đất, đá, ... mô tả từng vật nhỏ cho trẻ và phát triển xúc giác của trẻ, khứu giác, thị giác, v.v.
ĐọC Thêm