Thể LoạI Hội chứng Down

Trẻ khuyết tật hay trẻ có khả năng khác nhau?
Hội chứng Down

Trẻ khuyết tật hay trẻ có khả năng khác nhau?

Ngôn ngữ đã được nhân hóa qua nhiều năm, nếu như nhiều thế hệ trước người ta nói đến trẻ em Mông Cổ thì ngày nay việc sử dụng những thuật ngữ đó dường như là không tưởng. Trẻ ngu ngốc, chậm phát triển hay biếng học là những biểu hiện may mắn đã đi vào lịch sử, ngày nay chúng ta thường dùng tên khuyết tật để chỉ những trẻ mắc hội chứng Down, hội chứng Asperger, tự kỷ, rối loạn vận động hoặc thính giác.

ĐọC Thêm

Hội chứng Down

Những gì anh trai tôi mắc hội chứng Down dạy tôi mỗi ngày

Kể từ năm 2012, ngày 21 tháng 3 hàng năm, Ngày hội chứng Down thế giới đã được tổ chức, một ngày mà chúng tôi muốn mang đến cho những người mắc chứng rối loạn di truyền này tầm nhìn để họ có cơ hội tận hưởng cuộc sống trọn vẹn như những người còn lại. của xã hội. Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi muốn hỗ trợ ngày này và chúng tôi làm điều đó như những gì chúng tôi biết rõ nhất, cho nó một tiếng nói.
ĐọC Thêm