Thể LoạI Cặp đôi - tình dục

Các tư thế mang thai
Cặp đôi - tình dục

Các tư thế mang thai

Khi quyết định mang thai, tôi mới có thai được ba bốn tháng. Đó là một thời gian tương đối ngắn, tôi có người bạn đã hơn hai năm và đang sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, những tháng đó dường như là vĩnh hằng, mỗi tháng tôi đều tính toán những ngày dễ thụ thai của mình để quá trình thụ tinh xảy ra trong thời kỳ rụng trứng.

ĐọC Thêm

Cặp đôi - tình dục

Các tư thế mang thai

Khi quyết định mang thai, tôi mới có thai được ba bốn tháng. Đó là một thời gian tương đối ngắn, tôi có người bạn đã hơn hai năm và đang sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, những tháng đó dường như là vĩnh hằng, mỗi tháng tôi đều tính toán những ngày dễ thụ thai của mình để quá trình thụ tinh xảy ra trong thời kỳ rụng trứng.
ĐọC Thêm