Thể LoạI Bond - phần đính kèm

5 chìa khóa để chăm sóc và nuông chiều con bạn
Bond - phần đính kèm

5 chìa khóa để chăm sóc và nuông chiều con bạn

Những năm tháng đầu đời của bé thật quá sức đối với các bậc cha mẹ. Những thay đổi liên tục và sự tiến hóa không ngừng của em bé, khiến cha mẹ không có thời gian để làm quen với một giai đoạn khi họ đã nghĩ đến giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, trong những năm đầu đời này, điều cần thiết là phải đặc biệt chú ý đến 5 điểm để tận hưởng trọn vẹn thiên chức làm cha mẹ: quan tâm đến mẹ, chăm sóc em bé, kích thích, vui chơi và chi tiết bất ngờ.

ĐọC Thêm

Bond - phần đính kèm

5 chìa khóa để chăm sóc và nuông chiều con bạn

Những năm tháng đầu đời của bé thật quá sức đối với các bậc cha mẹ. Những thay đổi liên tục và sự tiến hóa không ngừng của em bé, khiến cha mẹ không có thời gian để làm quen với một giai đoạn khi họ đã nghĩ đến giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, trong những năm đầu đời này, điều cần thiết là phải đặc biệt chú ý đến 5 điểm để tận hưởng trọn vẹn thiên chức làm cha mẹ: quan tâm đến mẹ, chăm sóc em bé, kích thích, vui chơi và chi tiết bất ngờ.
ĐọC Thêm