Thể LoạI Quyền tự trị

11 thói quen tích cực nhất trong giáo dục và sức khỏe của trẻ em
Quyền tự trị

11 thói quen tích cực nhất trong giáo dục và sức khỏe của trẻ em

Tất cả chúng ta đều có những thói quen trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày; một số khiến chúng ta cảm thấy tự hào và những người khác thì ngược lại. Nếu chúng ta thực hiện một bài tập suy ngẫm nhanh chóng, chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều điều có nguồn gốc sâu xa nhất đã được hình thành từ thời thơ ấu của chúng ta, chúng đã đồng hành với chúng ta từ đó và chắc chắn sẽ tiếp tục với chúng ta mãi mãi.

ĐọC Thêm

Quyền tự trị

Thí nghiệm của một bà mẹ để con gái 2 tuổi chọn quần áo

Trẻ em là niềm vui, sự hồn nhiên, ham học hỏi ... nhưng cũng có tính tự phát. Đứa trẻ là gì nếu nó không phải là tự phát. Trong thế giới buồn tẻ và xám xịt mà người lớn chúng ta đã xây dựng này, có rất ít chỗ cho tính tự phát (thật đáng sợ nếu chúng ta để tính tự phát xâm nhập vào cuộc sống của mình!). Và chúng tôi cố gắng cắt cánh của những đứa trẻ của chúng tôi, kẻo chúng lây nhiễm bệnh cho chúng tôi.
ĐọC Thêm
Quyền tự trị

11 thói quen tích cực nhất trong giáo dục và sức khỏe của trẻ em

Tất cả chúng ta đều có những thói quen trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày; một số khiến chúng ta cảm thấy tự hào và những người khác thì ngược lại. Nếu chúng ta thực hiện một bài tập suy ngẫm nhanh chóng, chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều điều có nguồn gốc sâu xa nhất đã được hình thành từ thời thơ ấu của chúng ta, chúng đã đồng hành với chúng ta từ đó và chắc chắn sẽ tiếp tục với chúng ta mãi mãi.
ĐọC Thêm