Giáo dục

Mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ mới

Mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ mới


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sự xuất hiện của các công nghệ mới thể hiện một bước tiến lớn cho cả sự phát triển và giáo dục trẻ em. Nhưng cũng giống như mọi sự đột phá, chúng cần thời gian để thích nghi, vì vậy cha mẹ phải đặt ra những nguyên tắc nhất định khi hạn chế và hướng dẫn con cái sử dụng công nghệ mới.

Bác sĩ Javier Urra giải thích cho chúng tôi chúng ta nên giáo dục trẻ em sử dụng đúng và hợp lý các thiết bị công nghệ như thế nào.

Bạn có thể đọc thêm các bài tương tự như Mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ mới, trong danh mục Giáo dục tại chỗ.


Video: Địa 7 - Tuần 24 - Kinh tế Trung và Nam Mỹ tiết 2 (Có Thể 2022).